TV& VIDEO

robot hỗ trợ phẫu thuật

Ứng dụng robot hỗ trợ phẫu thuật

Ứng dụng robot hỗ trợ phẫu thuật

VTV.vn - Robot hỗ trợ phẫu thuật đã được nhiều cơ sở y tế trên thế giới ứng dụng. Ở Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia sớm ứng dụng công nghệ này.