TV& VIDEO

Rong chơi

“Rong chơi”: Để thấy mỗi sự cuộc ở đời đều cần cháy hết mình

“Rong chơi”: Để thấy mỗi sự cuộc ở đời đều cần cháy hết mình

VTV.vn - Và Trần Lập chọn “Rong chơi” như một ẩn dụ về sự lạc quan, về sự hết mình để đạt đến đích cuối cùng.