TV& VIDEO

rong huyết

Thuốc tránh thai khẩn cấp: Cần hiểu đúng

Thuốc tránh thai khẩn cấp: Cần hiểu đúng

Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp là một trong những phương pháp tránh thai hữu dụng. Nhưng đúng như tên gọi, chỉ nên sử dụng thuốc trong các trường hợp thực sự cấp bách mà không được bảo vệ.