TV& VIDEO

rợp trời

Mưa tuyết gây khó khăn cho người dân Sa Pa

Mưa tuyết gây khó khăn cho người dân Sa Pa

Với khách du lịch, tuyết rơi một sự kiện đặc biệt, nhưng với nhiều người nông dân Sa Pa mưa tuyết đã gây ra không ít khó khăn.