TV& VIDEO

rót vốn

Doanh nghiệp muốn "sống khỏe", phải chuyển đổi

Doanh nghiệp muốn "sống khỏe", phải chuyển đổi

Chia sẻ tại hội thảo "Thách thức và cơ hội mới 2014 - 2015", các chuyên gia kinh tế đều cho rằng các doanh nghiệp phải chuyển đổi để có thể trụ vững, chuyển đổi mới có thể phát triển.