TV& VIDEO

rửa rau

Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên thừa nhận nguồn nước rửa rau là nước bẩn

Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên thừa nhận nguồn nước rửa rau là nước bẩn

VTV.vn - Đó là khẳng định của đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên, khi được hỏi về chất lượng nguồn nước người dân vẫn rửa rau tại con mương tiêu thoát nước.