TV& VIDEO

Rub

Nga - Trung Quốc ký hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương

Nga - Trung Quốc ký hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương

Trung Quốc và Nga vừa tiến hành ký kết hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư trực tiếp giữa hai nước.