TV& VIDEO

rừng già

Hòn Dấu - ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam

Hòn Dấu - ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam

 Còn gì thú vị hơn khi được tận mục sở thị một ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam, mang trong mình bao huyền tích như đảo đèn Hòn Dấu.