TV& VIDEO

rụng lá

100% rau màu ở Sa Pa bị tuyết vùi lấp

100% rau màu ở Sa Pa bị tuyết vùi lấp

Đợt rét đậm, rét hại vừa qua không những ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, mà còn làm thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp.