TV& VIDEO

Rừng Lâm Đồng

Lâm Đồng tạm ngưng 43 dự án liên quan đến rừng

Lâm Đồng tạm ngưng 43 dự án liên quan đến rừng

VTV.vn - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng và triển khai các giải pháp khôi phục rừng bền vững, tỉnh Lâm Đồng vừa tạm ngưng 43 dự án liên quan đến rừng.