TV& VIDEO

rừng phòng hộ miền trung

Tàn phá rừng phòng hộ ven biển và cái giá phải trả

Tàn phá rừng phòng hộ ven biển và cái giá phải trả

VTV.vn - Mỗi năm, các bờ biển miền Trung lại mất đi nhiều diện tích do tình trạng xâm thực gây ra. Dù vậy, rừng phòng hộ ven biển – tấm đê kè chắc chắn nhất – vẫn đang bị xem nhẹ.