TV& VIDEO

rừng Sơn Trà

Công bố kết quả bảo tồn voọc chà vá chân nâu

Công bố kết quả bảo tồn voọc chà vá chân nâu

VTV.vn - Chiều 22/5, các kết quả nghiên cứu mới nhất về voọc chà vá chân nâu tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã được công bố.