TV& VIDEO

rừng u minh hạ

Rừng U Minh Hạ có nguy cơ nhiễm mặn

Rừng U Minh Hạ có nguy cơ nhiễm mặn

VTV.vn - Theo Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Hạ, rừng U Minh Hạ đang đứng trước nguy cơ nhiễm mặn rất lớn.