TV& VIDEO

ruồng bỏ

Mạng lưới ngầm sang nhượng con nuôi tại Mỹ

Mạng lưới ngầm sang nhượng con nuôi tại Mỹ

Sẽ như thế nào nếu một gia đình đã nhận con nuôi, nhưng đến một ngày, vì một lý do nào đó họ không muốn nuôi đứa con đó nữa. Đây đang là câu hỏi làm đau đầu các nhà chức trách Mỹ.