TV& VIDEO

ruột kết

Khám phá công dụng kì diệu của đậu bắp

Khám phá công dụng kì diệu của đậu bắp

 Dưới đây là một số vitamin nổi bật, khoáng chất và chất dinh dưỡng khác được tìm thấy trong đậu bắp đáng được chú ý nhất. Cứ trong 100 gram đậu bắp có chứa: