TV& VIDEO

rượu truyền thống

Quy trình chưng cất rượu truyền thống trên 500 năm tuổi của Nhật Bản

Quy trình chưng cất rượu truyền thống trên 500 năm tuổi của Nhật Bản

VTV.vn - Rượu Shochu Iki là một trong những thương hiệu rượu lớn của Nhật Bản và có tuổi đời trên 500 năm.