rút hết

Đã có 102 lao động Việt Nam từ Libya về nước

Đã có 102 lao động Việt Nam từ Libya về nước

Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết, đến thời điểm này, đã có 102 lao động Việt Nam của công ty Sona về nước an toàn.