rút khỏi mô hình VNEN

Giao diện thử nghiệm VTVLive