TV& VIDEO

rút ra khỏi

Thời điểm “vàng” cho sự trở lại của Nokia?

Thời điểm “vàng” cho sự trở lại của Nokia?

 Nokia vừa đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh trong quý II/2013 của công ty. Mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp và có vẻ như, thời điểm cho Nokia trở lại đã đến.