rút xuống

Nước lũ hoành hành ở Campuchia

Nước lũ hoành hành ở Campuchia

Mặc dù nước lũ năm nay ở Campuchia không lớn bằng năm 2011, nhưng cũng đã làm 40 người chết và làm thiệt không nhỏ đến kinh tế của đất nước này.