TV& VIDEO

sa hoàng

Crimea - Bán đảo có bề dày lịch sử với Nga

Crimea - Bán đảo có bề dày lịch sử với Nga

Bán đảo Crimea từng là một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng nhất của nước Nga.