TV& VIDEO

Sa mạc Atacama

Độc đáo cuộc thi chạy trên sa mạc

Độc đáo cuộc thi chạy trên sa mạc

VTV.vn - Tại Chile vừa diễn ra một cuộc thi chạy khắc nghiệt nhất thế giới, đó là cuộc thi vượt chặng đường dài 140 km qua sa mạc Atacama.