sa mạc khô cằn

Thị trấn đầy ắp nước nằm giữa sa mạc khô cằn nhất thế giới

Thị trấn đầy ắp nước nằm giữa sa mạc khô cằn nhất thế giới

VTV.vn - Nằm giữa sa mạc Peru, thị trấn Huacachina giống như một phép lạ bởi không gian với đầm phá đầy ăm ắp nước và cây cối tốt tươi bao quanh.