sa sút

SHB.Đà Nẵng đã lo xây móng

SHB.Đà Nẵng đã lo xây móng

Bóng đá Đà Nẵng từng nở rộ một “thế hệ vàng” như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Thanh Phúc, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Văn Học, Văn Mẹo, Hùng Sơn…