TV& VIDEO

sắc kí

Cảnh báo chất gây sỏi thận trong mì gói

Cảnh báo chất gây sỏi thận trong mì gói

Qua phân tích 62 mẫu mì gói (trong nước lẫn nhập khẩu), kết quả 100% đều có sự hiện diện của axit oxalic với nồng độ khoảng 30,8-449mg/kg. Đây là chất có thể gây sỏi thận cho người sử dụng.