TV& VIDEO

sắc thái

Chào Thu với tone màu mận và berry

Chào Thu với tone màu mận và berry

Bạn có biết những màu sắc nào sẽ lên ngôi trong mùa Thu năm nay? Đó chính là tone màu mận và quả berry.