TV& VIDEO

Samsung

Samsung: Doanh thu từ smartphone đáng thất vọng

Samsung: Doanh thu từ smartphone đáng thất vọng

Trong quý III/2014, mặc dù bán được nhiều smartphone hơn so với quý II, doanh thu bộ phận di động của Samsung tiếp tục giảm.