TV& VIDEO

săn bão

Những thợ săn bão tại Mỹ

Những thợ săn bão tại Mỹ

VTV.vn - "Thợ săn bão" thu thập dữ liệu về cơn bão, sau đó chuyển trực tiếp thông tin về trung tâm dự báo thời tiết.