TV& VIDEO

sán lá

Ăn rau thủy sinh: Coi chừng bệnh sán lá ruột!

Ăn rau thủy sinh: Coi chừng bệnh sán lá ruột!

 Ở Việt Nam, bệnh sán lá ruột chủ yếu phát hiện ở lợn, người mắc bệnh hầu hết thuộc những vùng có nhiều hồ ao, cây thủy sinh làm thức ăn cho người và gia súc.