sản lượng khai thác

Thời tiết đang ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân Khánh Hòa

Thời tiết đang ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân Khánh Hòa

VTV.vn - Số lượng tàu cá nằm bờ khá nhiều, nguyên nhân là do điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, khiến sản lượng đánh bắt giảm.