TV& VIDEO

Sản lượng lương thực

Sản lượng lương thực của ĐBSCL đứng đầu cả nước

Sản lượng lương thực của ĐBSCL đứng đầu cả nước

VTV.vn - Đồng bằng sông Cửu Long hiện là một trong những vùng đồng bằng màu mỡ, có sản lượng lương thực lớn nhất khu vực Đông Nam Á và đứng đầu Việt Nam.