TV& VIDEO

sản lượng tôm

Tôm Việt Nam xuất khẩu chiếm 45% sản lượng tôm toàn cầu

Tôm Việt Nam xuất khẩu chiếm 45% sản lượng tôm toàn cầu

VTV.vn - Tôm Việt Nam đã xuất khẩu đi hơn 100 quốc gia trên thế giới. Không những vậy, sản lượng tôm Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới đã chiếm 45% sản lượng tôm toàn cầu.