sản lượng

Lệnh cấm của Nga tác động đến xuất khẩu nông sản của Bỉ

Lệnh cấm của Nga tác động đến xuất khẩu nông sản của Bỉ

Lệnh cấm vận mà Nga đưa ra tuần trước nhằm vào một số nông sản từ Tây Âu sẽ gây thiệt hại khoảng 5,2 tỷ euro cho nền kinh tế của châu lục này.