TV& VIDEO

sản phẩm apple

Apple thông báo ngừng hỗ trợ hàng loạt sản phẩm

Apple thông báo ngừng hỗ trợ hàng loạt sản phẩm

VTV.vn - Mới đây, Apple thông báo ngừng hỗ trợ một số sản phẩm của mình và những thiết bị từ Beats. Như vậy đồng nghĩa với việc hàng loạt sản phẩm sẽ bị 'khai tử'.