TV& VIDEO

sản phẩm bơ sữa

Châu Âu đối mặt với khủng hoảng thiếu bơ sữa

Châu Âu đối mặt với khủng hoảng thiếu bơ sữa

VTV.vn - Không chỉ gặp bê bối trứng bẩn, châu Âu còn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng bơ sữa.