TV& VIDEO

Sản phẩm CNTT

Sản phẩm CNTT Việt Nam giành giải vàng thế giới

Sản phẩm CNTT Việt Nam giành giải vàng thế giới

VTV.vn - Trong lần đầu tiên tham dự, 3 sản phẩm của Việt Nam là BankPlus, Antispam và BCCS 2.0 đã giành 1 giải vàng, 2 giải đồng ở giải thưởng CNTT thế giới.