sản phẩm công nghiệp chủ lực

6 tháng đầu năm, ngành công nghiệp TP.HCM chưa có sự phát triển đột phá

6 tháng đầu năm, ngành công nghiệp TP.HCM chưa có sự phát triển đột phá

VTV.vn - Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm, ngành công nghiệp TP chưa có sự phát triển đột phá, việc xác định sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng chưa rõ ràng.