TV& VIDEO

sản phẩm địa phương

Diễn đàn thương hiệu quốc gia với sản phẩm địa phương

Diễn đàn thương hiệu quốc gia với sản phẩm địa phương

VTV.vn - Sáng 13/7 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn thương hiệu quốc gia với sản phẩm địa phương.