sản phẩm hợp tác

Sản xuất thịt lợn an toàn tại Ba Lan

Sản xuất thịt lợn an toàn tại Ba Lan

VTV.vn - Sản phẩm thịt lợn an toàn tại Ba Lan là sản phẩm hợp tác giữa Đại học Khoa học Đời sống Vacsava và Học viện khoa học Ba Lan.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive