TV& VIDEO

Sản phẩm iPhone

Sản phẩm iPhone có thể bị tịch thu tại thị trường Iran

Sản phẩm iPhone có thể bị tịch thu tại thị trường Iran

VTV.vn - Chính phủ Iran yêu cầu toàn bộ điện thoại di động hoạt động trên lãnh thổ Iran phải được đăng ký với kho dữ liệu người dùng viễn thông.