TV& VIDEO

sản phẩm thịt chế biến

Nông nghiệp Italy bị ảnh hưởng vì nghiên cứu thịt đỏ gây ung thư

Nông nghiệp Italy bị ảnh hưởng vì nghiên cứu thịt đỏ gây ung thư

VTV.vn - Hiệp hội Nông nghiệp của Italy cho rằng, cảnh báo của WHO có khả năng ảnh hưởng đến 180.000 lao động trong lĩnh vực liên quan đến các loại thịt đỏ tại nước này.