TV& VIDEO

sản phẩm thuốc giả

Hiểm họa thuốc giả đe dọa người tiêu dùng tại nhiều quốc gia

Hiểm họa thuốc giả đe dọa người tiêu dùng tại nhiều quốc gia

VTV.vn - Thuốc là sản phẩm được làm ra để cứu người. Tuy nhiên, các sản phẩm thuốc giả đang gián tiếp làm hại người tiêu dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới.