TV& VIDEO

sản phẩm truyền thống

Kết nối sản phẩm truyền thống cùng du lịch: Thiếu chiến lược bài bản

Kết nối sản phẩm truyền thống cùng du lịch: Thiếu chiến lược bài bản

VTV.vn - Vì đang thiếu một chiến lược phát triển bài bản, nên không nhiều sản phẩm truyền thống của Việt Nam được du khách biết đến hoặc khó tiếp cận với du khách.