TV& VIDEO

sản phẩm ứng dụng cao

Khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm sáng tạo – Vì sao?

Khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm sáng tạo – Vì sao?

VTV.vn - Điểm chung của hầu hết các sản phẩm sáng tạo là sau một thời gian thì bị cất vào kho vì bài toán thị trường đầu ra cho sản phẩm vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.