sân tập

Nhật Bản hỗ trợ VFF chăm sóc mặt cỏ sân tập

Nhật Bản hỗ trợ VFF chăm sóc mặt cỏ sân tập

VTV.vn - Hôm qua, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chăm sóc mặt sân của Nhật Bản đã đến hỗ trợ VFF trong công tác chăm sóc mặt cỏ của các sân tập.