TV& VIDEO

sản xuất công nghệ

Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may 5 tháng đầu năm đạt 67,71 tỉ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may 5 tháng đầu năm đạt 67,71 tỉ USD

Theo Bộ Công thương, 5 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 67,71 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ, xuất siêu đạt 1,36 tỉ USD, bằng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu.