TV& VIDEO

sản xuất dược liệu

Doanh nhân và hội nhập: Công nghiệp dược liệu - "Kho vàng" bị bỏ ngỏ (15h30, 27/8, VTV1)

Doanh nhân và hội nhập: Công nghiệp dược liệu - "Kho vàng" bị bỏ ngỏ (15h30, 27/8, VTV1)

VTV.vn - Chương trình Doanh nhân và hội nhập tuần này sẽ đề cập tới công nghiệp sản xuất thuốc từ dược liệu vốn bị bỏ ngỏ thời gian qua tại Việt Nam.