TV& VIDEO

sản xuất hàng loạt

Tranh cãi về quyền động vật quanh sản phẩm gan ngỗng của Pháp

Tranh cãi về quyền động vật quanh sản phẩm gan ngỗng của Pháp

VTV.vn - Gan ngỗng - một đặc sản nổi tiếng của nước Pháp đang gây ra nhiều tranh cãi liên quan tới việc nuôi và làm thịt những con ngỗng.