TV& VIDEO

sản xuất lúa gạo bền vững

Sản xuất bền vững nâng cao thương hiệu gạo Việt Nam

Sản xuất bền vững nâng cao thương hiệu gạo Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam đã được chọn là một trong những nước thực hiện thí điểm bộ tiêu chí về sản xuất lúa gạo bền vững, đây cũng là công cụ giúp nâng cao thương hiệu hạt gạo Việt Nam.