TV& VIDEO

sản xuất than

Trung Quốc: Lợi nhuận của các công ty sản xuất than tăng đột biến

Trung Quốc: Lợi nhuận của các công ty sản xuất than tăng đột biến

VTV.vn - Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất than đá lớn của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2017 đã tăng đột biến lên mức 18 tỷ USD.